Laptop

Fox Ruby Ngày 28/10/2017

Khi nói đến Laptop Gaming có thể chúng ta sẽ liên tưởng đến những Laptop có cấu hình khủng, dàn tàn nhiệt bá đạo, dày cộm và khá nặng nề. Tuy nhiên trong những năm gần đây, có vẻ như các nhà sản xuất đang muốn thay đổi dần những suy nghĩ đó. Laptop Gaming đang có xu thế mỏng dần và nhẹ dần đi để các Game thủ có thể dễ dàng mang đi, di, di động hơn, thích hợp với nhiều đối tượng hơn nhưng không đánh mất đi sức mạnh bá đạo của mình